Mã báo lỗi của điều hòa panasonic inverter

Ap dụng cho tất cả các model invecterter 2007(GKH);2008(HKH);2009(JKH);2010(KKH)

HIỂN THỊ LỖI

GIẢI MÃ

HIỂN THỊ LỖI

GIẢI Mà

00

Bình thường không bị lỗi

39H

Chưa sử dụng

11H

Lỗi đường dữ liệu giữa khối trong và ngoài

41H

Chưa sử dụng

12H

Khối trong và khối ngoài khác công suất

50H

Chưa sử dụng

14H

Lỗi cảm biên nhiệt độ phòng

51H

Chưa sử dụng

15H

Lỗi cảm biến nhiệt độ máy nén

52H

Chưa sử dụng

16H

Dòng điện tải máy nén quá thấp

58H

Lỗi mạch PATROL

19H

Lỗi quạt khối trong nhà

59H

Lỗi mạch ECOPATROL

21H

Chưa sử dụng

97H

Lỗi quạt khối ngoài trời (CU18 và S24)

23H

Lỗi cảm biens nhiệt độ dàn lạnh

98H

Nhiệt độ dàn trong nhà quá cao (Sưởi ấm)

24H

Chưa sử dụng

99H

Nhiệt độ dàn lạnh giảm xuống thấp(đóng băng)

25H

Mạch e-ion lỗi

11F

Lỗi chuyển đổi chế độ làm lạnh /sang sưởi

26H

Chưa sử dụng

16F

Chưa sử dụng

27H

Lỗi cảm biên nhiệt độ ngoài trời

17F

Chưa sử dụng

28H

Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn nóng

18F

Chưa sử dụng

30H

Lỗi cảm biến nhiệt độ ống ra của máy nén

90F

Lỗi trên board ra máy nén

31H

Chưa sử dụng

91F

Dòng tải máy nén quá thấp

32H

Chưa sử dụng

93F

Lỗi tốc độ quay máy nén

33H

Lỗi kết nối khối trong và ngoài

95F

Nhiệt độ dàn nóng quá cao

34H

Chưa sử dụng

96F

Quá nhiệt tránsistor  công suất máy nén(IPM)

35H

Chưa sử dụng

97F

Nhiệt độ máy nén quá cao

36H

Chưa sử dụng

98F

Dòng tải máy nén quá cao

37H

Chưa sử dụng

99F

Xung DC ra máy nén quá cao

38H

Khối trong và ngoài không đồng bộ

 

 

-       Mã lỗi 98H đã được lưu trong bộ nhớ,không báo đèn nhấp nháy

Google+ Comments